? CUỘC THI KHOA HỌC – KỸ THUẬT CẤP TỈNH NĂM 2021 ?

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện kế hoạch hoạt nhiệm vụ năm học 2020-2021. Sáng ngày 05/3/2021 Trường THPT Phạm Kiệt có 01 dự án tham gia cuộc thi KHKT cấp trung học năm học 2020-2021 tại điểm trường THPT số 1 Đức Phổ.

Đến với cuộc thi năm nay Trường THPT Phạm Kiệt tham gia lĩnh vực Khoa học xã hội hành vì với đề tài “BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA TRANG PHỤC THỔ CẨM CHO HỌC SINH THPT Ở HUYỆN BA TƠ”

Đến với cuộc thi có Thầy Nguyễn Ngọc Thái – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tham dự và phát biểu khai mạc. Bên cạnh đó có hơn 30 đơn vị tham gia đến từ các trường THPT, các phòng giáo dục trong tỉnh.

Một số hình ảnh của đơn vị Trường THPT Phạm Kiệt tham gia trong cuộc thi.