CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 417/KH-THPT PKB ngày 30/11/2023 của Trường THPT Phạm Kiệt về việc Tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp trường và tham gia thi cấp tỉnh Năm học 2023-2024, ngày 06/01/2024 Trường THPT Phạm Kiệt tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường, tại cuộc thi có 04 dự án đăng ký dự thi. Cuộc thi KHKT cấp trường năm... ...
Ngày hội Tuyên truyền “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống – Phòng chống tác hại thuốc lá, ma túy”

Ngày hội Tuyên truyền “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống – Phòng chống tác hại thuốc lá, ma túy”

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 423/KH-THPT PKB ngày 18/12/2023 của Trường THPT Phạm Kiệt về việc tổ chức Ngày hội Tuyên truyền “Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống – Phòng chống tác hại thuốc lá, ma túy”. Chiều ngày 29/12/2023 Ban Chấp hành Đoàn trường phối hợp với viên chức phụ trách Tâm lý học đường, công... ...