Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
317/QĐ-THPT PKB 09/10/2023 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế dân chủ cơ sở
318/QĐ-THPT PKB 09/10/2023 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế sử dụng tài sản
319/QĐ-THPT PKB 09/10/2023 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế đánh giá viên chức
320/QĐ-THPT PKB 09/10/2023 Quyết định, Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử
321/QĐ-THPT PKB 09/10/2023 Quyết định, Quyết định ban hành Quy định xếp loại thi đua
322/QĐ-THPT PKB 09/10/2023 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế chuyên môn
270A/QĐ-THPT PKB 12/09/2023 Quyết định, Quyết định ban hành Kế hoạch công tác năm học 2023-2024
246/QĐ-THPT PKB 31/08/2023 Quyết định, Thành lập các Tổ Chuyên môn, tổ Văn phòng năm học 2023-2024
250/KH-THPT PKB 31/08/2023 Quyết định, Về việc bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Văn phòng năm học 2023-2024
251/QĐ-THPT PKB 31/08/2023 Quyết định, Về việc bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tổng hợp Tự nhiên năm học 2023-2024
252/QĐ-THPT PKB 31/08/2023 Quyết định, Về việc bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Tổng hợp Xã hội năm học 2023-2024
253/QĐ-THPT PKB 31/08/2023 Quyết định, Về việc bổ nhiệm Tổ trưởng Tổ Toán - Tin năm học 2023-2024
Trang 1 / 512345»