Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
362/KH-THPT PKB 06/11/2023 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường năm học 2023-2024
343/KH-THPT PKB 14/10/2023 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm tra, đánh giá năm học 2023-2024
325/KH-THPT PKB 11/10/2023 Kế hoạch, Kế hoạch Giáo dục năm học 2023-2024
317/QĐ-THPT PKB 09/10/2023 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế dân chủ cơ sở
318/QĐ-THPT PKB 09/10/2023 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế sử dụng tài sản
314/PH_THPT PKB 09/10/2023 Văn bản khác, Phương hướng nhiệm vụ năm học 2023-2024
319/QĐ-THPT PKB 09/10/2023 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế đánh giá viên chức
320/QĐ-THPT PKB 09/10/2023 Quyết định, Quyết định ban hành Quy tắc ứng xử
321/QĐ-THPT PKB 09/10/2023 Quyết định, Quyết định ban hành Quy định xếp loại thi đua
322/QĐ-THPT PKB 09/10/2023 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế chuyên môn
270A/QĐ-THPT PKB 12/09/2023 Quyết định, Quyết định ban hành Kế hoạch công tác năm học 2023-2024
246/QĐ-THPT PKB 31/08/2023 Quyết định, Thành lập các Tổ Chuyên môn, tổ Văn phòng năm học 2023-2024
Trang 1 / 912345»...Cuối »