CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 417/KH-THPT PKB ngày 30/11/2023 của Trường THPT Phạm Kiệt về việc Tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp trường và tham gia thi cấp tỉnh Năm học 2023-2024, ngày 06/01/2024 Trường THPT Phạm Kiệt tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường, tại cuộc thi có 04 dự án đăng ký dự thi. Cuộc thi KHKT cấp trường năm... ...
Kế hoạch tổ chức Kỳ thi chọn HSG lớp 11, 12 cấp trường năm học 2022-2023

Kế hoạch tổ chức Kỳ thi chọn HSG lớp 11, 12 cấp trường năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
Danh sách học sinh năm học 2021-2022

Danh sách học sinh năm học 2021-2022

Lượt xem:

...