CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 417/KH-THPT PKB ngày 30/11/2023 của Trường THPT Phạm Kiệt về việc Tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp trường và tham gia thi cấp tỉnh Năm học 2023-2024, ngày 06/01/2024 Trường THPT Phạm Kiệt tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường, tại cuộc thi có 04 dự án đăng ký dự thi.

Cuộc thi KHKT cấp trường năm học 2023-2024. Thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, giáo dục STEM trong các trường trung học; góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường. Khuyến khích học sinh NCKH; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn. Chuẩn bị cho học sinh tiếp cận nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp và tiềm năng khởi nghiệp sau khi học xong THPT góp phần thực hiện giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Gắn hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh với việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp, hình thức đánh giá kết quả học tập của học sinh, góp phần phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Kết quả: Ban tổ chức cuộc thi Quyết định công nhận và khen thưởng cho 1 giải Ba dự án cá nhân; 1 giải Nhất dự án tập thể; 1 giải Nhì dự án tập thể và 1 giải Ba dự án tập thể.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỌC SINH THAM GIA DỰ THI BÁO CÁO DỰ ÁN

Tin, bài – Thanh Bình