Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
130/TB-THPT PK 27/04/2023 Thông báo, Thông báo Tuyển sinh và phương án tổ chức dạy học lớp 10 năm học 2023-2024
25/TB-THPT PK 01/02/2023 Thông báo, về việc nhận bằng TN THPT năm 2022
297/TB-THPT PK 30/11/2022 Thông báo, Thông báo Kết quả đánh giá, phân loại Viên chức và Người lao động năm 2022
234/KH-THPT PK 26/09/2022 Thông báo, Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học để phòng, chống bão số 4